Autobuses

PROLONGACIÓNS DE LIÑAS E SERVIZOS ESPECIAIS DOS AUTOBUSES URBANOS 

Os días 04, 06* e 11 de outubro:

3A Acea de Olga-Ramil

4 Tolda (Conturiz)-Abella (Casás)

6 Montirón-Residencia-Cheda

7A Gándaras-Cemiterio

*día 06: 3AE, 4E, 5E e 6E

Ata as 03:00 h.

Os días 05, 07 e 12 (festivos):

3AE (Acea de Olga-Ramil)

4E Tolda (Conturiz)-Abella (Casás)

5E Gándaras-Campiña-Cemiterio

6E Montirón-Residencia-Cheda

Ata as 02:00 h.

 

SERVIZO ESPECIAL QUE CONECTARÁ AS ZONAS DE ESTACIONAMENTOS DISUASORIAS CO RECINTO FEIRAL
Ruta 1 / Frecuencia 30 min.
Saída da rúa Celso Emilio Ferreiro (esquina Gran Hotel), por Xacinto Calvo, San Roque, Montero Ríos, Fontiñas, Fonte da Bica (Inmediacións Policía Local), Estrada da Granxa, Afonso X O Sabio e Campos Novos, para continuar por avd. Afonso X O Sabio, Agro da Torna, avd. de Magoi, Pintor Corredoira e Celso Emilio Ferreiro.
Ruta 2 / Frecuencia 30 min.
Saída de Celso Emilio Ferreiro (esquina Gran Hotel),
Xacinto Calvo, San Roque, Ronda da Muralla (fronte a Sindicatos), avda. da Coruña, parque da Milagrosa,
Alto de Garabolos, avda. Paulo Fabio Máximo e avda. Infanta Elena (As Termas), para continuar por Paulo Fabio Máximo, Alto de Garabolos, avda. da Coruña, parque da Milagrosa, Ronda da Muralla, Porta Santiago, República Arxentina, Pintor Corredoira e Celso Emilio Ferreiro.

 

4 ZONAS DE ESTACIONAMENTOS DISUASORIAS

• 2 R/ Campos Novos
• 1 en "As Termas"
• 1 no polígono Sur-K das inmediacións das dependencias da Policía Local. Rúa das Artes
*Todas debidamente sinalizadas mediante cartelería.