Casetas do polbo

As catro casetas do polbo, xunto ao recinto feiral, traballan para ofrecer o mellor sabor do polbo á feira tan típico destas festas.

Teléfonos para reservas:

CASETA 01 O MUÍÑO (654 489 712)

CASETA 02 MANOLO DE MARCE (686 609 294)

CASETA 03 BRUXA (654448 917)

CASETA 04 TORRE DE NÚÑEZ (678 846 608)

 Prezos públicos dos produtos básicos nas casetas

Ración 250 gr. de polbo, 8 euros

Ración 200 gr. de pan, 1,50€

Ración 200 gr. de cachelos, 1,50€

3/4 l. de viño de mesa, 4,15 €